Studiebesök på Göteborgs kompletterande utbildningar

De kompletterande utbildningarna för utländska läkare, sjuksköterskor och tandläkare ger chansen att snabbare få arbeta i sitt yrke i Sverige. I Göteborg validerar man också med goda resultat in sjuksköterskor som har en utbildning som avviker från den svenska utbildningen. Valideringsdelegationens kansli och UHR besökte Sahlgrenska för att höra mer om erfarenheterna.

Läs hela artikeln: Studiebesök på Göteborgs kompletterande utbildningar

Besök hos kompletteringsutbildning för utländska lärare

I torsdags besökte Valideringsdelegationen Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV) på Stockholms universitet. ULV erbjuder personer med utländsk lärarexamen möjlighet till kompletterande utbildning motsvarande de svenska behörighetskraven i yrket och startade hösten 2007 som ett regeringsuppdrag. Studenterna i ULV har ofta jobba länge som lärare i sina hemländer och ibland även i Sverige. Deras kompetens är hett efterfrågad på grund av den stora lärarbristen runt om i landet och dessutom har studenterna i ULV extra språkkompetens som behövs i många skolor. Kompletterande utbildningar är en del av en fungerande valideringskedja; från kartläggning och bedömning, till studier för att fylla på där individen har luckor i sin kompetens.

Läs hela artikeln: Besök hos kompletteringsutbildning för utländska lärare

Validering ett inslag i världens bästa vuxenutbildning

Validering var ett tema på ViS vuxenutbildningskonferens 2016. Konferensen är en mötesplats för landets alla vuxenutbildare.

Läs hela artikeln: Validering ett inslag i världens bästa vuxenutbildning

Riksrevisionen granskar validering av nyanlända

Riksrevisionen förbereder för att granska varför så få valideringar av nyanlända genomförs och varför valideringsinsatserna tar så lång tid.

Läs hela artikeln: Riksrevisionen granskar validering av nyanlända