Nationell delegation ska föreslå strategi för validering

I dag tillsätter gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic en kommitté med uppdrag att verka för ett bättre fungerande och mer effektivt system för validering på nationell och regional nivå. Den nationella valideringsdelegationen ska även sprida goda exempel och arbeta för att enskilda får tillgång till den information de behöver om validering.

Läs hela artikeln: Nationell delegation ska föreslå strategi för validering